| امروز جمعه 19 خرداد 1402

مقالات

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

مقالات

  • تاثیر اراده باطنی و ظاهری در تشکیل و تفسیر قراردادها

    دکتر عزیز امن الهی معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی قسمت دوم نظریه حاکمیت اراده باطنی در مقابل نظریه حاکمیت اراده ظاهری در تشکیل و تفسیر قراردادها؛ نظریه حاکمیت اراده باطنی وجود دارد که در حدود هدف تحقیق حاضر، به بررسی آن می پردازیم.   پیروان حاکمیت اراده و فرد گرایان، منبع اصلی را اراده ...
    1400/02/05 13:05:02
  • بررسی تحلیلی و نحوه محاسبه قیمت و اختلاف فاحش در ارزیابی ها

    دکتر محمد مسعود  علیزاده خرازی کارشناس رسمی دادگستری عضو شورای عالی مقدمه:  دو امر مهم و چالشی در کارشناسی رسمی از ابتدای تشکیل آن در سال 1317 تا به امروز موضوع اطاله دادرسی و اختلاف فاحش در رابطه با ارائه نظریه کارشناسی رسمی می باشد. در خصوص اطاله دادرسی مربوط به گزارشات کارشناسی، قوه ...
    1400/02/05 12:58:33
کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است