| امروز جمعه 19 خرداد 1402

هیئت مدیره

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

اعضای هیات مدیره کانون
محمدحسن محقق
رئیس کانون
بیشتر

نائب رئیس و رئیس امور مالی و اعضای اصلی هیات مدیره کانون
میرداود محامد خسروشاهی
عضو اصلی هیات مدیره
بیشتر

عباس رنجبر
عضو اصلی هیات مدیره
بیشتر

اکبر قرارخسروشاهی
رئیس امور مالی و خزانه دار
بیشتر

محمد ساسانی
نائب رئیس کانون
بیشتر

اعضاء علی البدل
هادی علیزاده
عضو علی البدل
بیشتر

ابوالفضل شکوری
عضو علی البدل
بیشتر

دادستان انتظامی
حسین شعاری نژاد
دادستان انتظامی
بیشتر

بازرسین کانون
محمد نقی سلیمانی
بازرس کانون
بیشتر

امیرعباس هریسچیان
بازرس کانون
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است