| امروز جمعه 19 خرداد 1402

در جلسه ارکان دو نهاد عمده کارشناسی در استان آذربایجان شرقی عنوان شد: هم افزایی کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در حوزه های مختلف به بهبود خدمات کارشناسی منجر می شود

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

در جلسه ارکان دو نهاد عمده کارشناسی در استان آذربایجان شرقی عنوان شد: هم افزایی کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در حوزه های مختلف به بهبود خدمات کارشناسی منجر می شود

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی: انجام دقیق و سریع امور کارشناسی شرایط مطلوب تری را برای انجام مطالبه گری و پیگیری خواسته های کارشناسان رسمی دادگستری فراهم می کند

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی: ایجاد هم افزایی فنی و تخصصی بین کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی میزان رضایت متقاضیان امور کارشناسی را افزایش می دهد

جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با هدف ایجاد هماهنگی، انجام همفکری و جلب رضایت بیشتر متقاضیان امور کارشناسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، در این جلسه مشترک عنوان شد که هم افزایی کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در حوزه های مختلف به بهبود خدمات کارشناسی منجر می شود.

مهندس محمد حسن محقق رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در این جلسه بر لزوم پرهیز از موازی کاری در حوزه کارشناسی تاکید کرد و گفت: کارشناسان کانون و مرکز در صورت هماهنگی موفق تر عمل خواهند کرد.

وی افزود: دو مجموعه کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در راستای ارتقاء جایگاه کارشناسی در جامعه فعالیت می کنند و لازم است در زمینه های مختلف از جمله برنامه های آموزشی و امور رفاهی از هماهنگی برخوردار باشند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: انجام دقیق و سریع امور کارشناسی شرایط مطلوب تری را برای انجام مطالبه گری و پیگیری خواسته های متعدد کارشناسان رسمی دادگستری فراهم می کند.

دکتر ایرج شهین باهر رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه مشترک به آسیب شناسی مشکلات کارشناسی پرداخت و گفت: در صورتی که کانون و مرکز هماهنگ باشند، مشکلات حوزه کارشناسی در استان آذربایجان شرقی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: وجود دو نهاد و تشکیلات مختلف تحت عنوان کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری  که وظایف مشابهی را بر عهده دارند و استمرار روند موازی کاری در حوزه های کارشناسی مطلوب نیست و می تواند زمینه سوء استفاده های احتمالی را نیز فراهم نماید.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: ایجاد هم افزایی فنی و تخصصی بین کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی زمینه ساز ارتقاء کیفیت گزارشات شده و میزان رضایت متقاضیان امور کارشناسی را افزایش می دهد.

در این جلسه مشترک لزوم گسترش ارتباطات با تشکیلات قضایی، ایجاد کمیته های تخصصی در زمینه های مختلف، ایجاد وحدت رویه در نحوه محاسبه تعرفه ها، رفع برخی از تنگنا ها در امور کارشناسی و تسریع در پرداخت فیش های کارشناسی مورد تاکید قرار گرفت. 

در این جلسه مشترک محمد ساسانی، میر داود محامد خسروشاهی، نقی سلیمانی، امیر عباس هریسچیان و بهروز ساربان تاج احمدی از طرف کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی و همچنین علی حسین آقازاده، احمد شاملو، محمد رضا قاسم زاده نوعی، ستار محمدی و امیر کوین از طرف مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی حضور داشتند.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است