نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

سعید زرگر صالح

ساعت و جواهرات

غلامعلی قرارخسروشاهی

ساعت و جواهرات

بهرام برنجی

فرش

وحیده خانپور

فرش

فیروز رنجبر

فرش

جعفر صالحی

فرش

فریدون عرب زاده

فرش

بابک میاندوآبچی

فرش

محمدرضا ادریسی

لوازم خانگی و اداری

عادل اسماعیل پور

لوازم خانگی و اداری

علی امینی خوئی

لوازم خانگی و اداری

غلامحسین تاج احمدی

لوازم خانگی و اداری

عبدالحسین حاجی احمدی

لوازم خانگی و اداری

قدیر حسین زاده

لوازم خانگی و اداری

رسول حسینی بقانام

لوازم خانگی و اداری

هاشم خشابی

لوازم خانگی و اداری

رحیم داداش زاده ورجوی

لوازم خانگی و اداری

عبدالوهاب دربانی

لوازم خانگی و اداری

سیدکاظم سید رضازاده

لوازم خانگی و اداری

بابک شیوخی

لوازم خانگی و اداری

محمد صادق

لوازم خانگی و اداری

نادر صدیقی آغجه مسجد

لوازم خانگی و اداری

علی علی نژاد فر

لوازم خانگی و اداری

مسعود غفارپور

لوازم خانگی و اداری

رحیم محمودی

لوازم خانگی و اداری

مهدی مسرورفرد

لوازم خانگی و اداری

سیدمحمد موسوی فرید

لوازم خانگی و اداری

هوشنگ هاشمی پور

لوازم خانگی و اداری

مهدی ختائی

لوازم خانگی و اداری

شما اینجا هستید: خانه هیئت مدیره و کارشناسان ارزشیابی اموال منقول