نام و نام خانوادگی رشته قضایی
محمدامین پناهشاهی امور اداری و استخدامی
مراد جعفری امور اداری و استخدامی
روح اله شیرمحمدزاده امور آموزشی
مجید فرج نژاد فرهنگ امور گمرکی
جبرئیل کریم پور امور گمرکی
کاظم ماهیار ثبت شرکتها، علائم تجاری
محمد فرج پور باسمنج امور خبرنگاری و روزنامه نگاری
عیسی حمیدی راد کتاب و کتابداری
شما اینجا هستید: خانه هیئت مدیره و کارشناسان خدمات اداری و عمومی