نام و نام خانوادگی

رشته قضائی

عادل بهمقام

الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

علیرضا جلیلی نیا

الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

حسین داستانگو

الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

حبیب درم نثاری

الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

محمدحسین سلیمانیان

الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

نادر سهرابی

الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

ناصر مدیرشهلا

الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

اسماعیل ناطقی

الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

صمد نورقاسمی

الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

ناصر احساسی

برق، الکترونیک و مخابرات

محمد اسمعیل پور فلاحی

برق، الکترونیک و مخابرات

فاطمه امیر فرش خواه

برق، الکترونیک و مخابرات

بابک برادران باقری

برق، الکترونیک و مخابرات

علیرضا بزازی

برق، الکترونیک و مخابرات

شاهرخ جلیلی

برق، الکترونیک و مخابرات

کریم حبشی

برق، الکترونیک و مخابرات

حبیب حق لسان

برق، الکترونیک و مخابرات

امین خرادمهر

برق، الکترونیک و مخابرات

حسین داداشی گورجق

برق، الکترونیک و مخابرات

مجید دباغ نیا

برق، الکترونیک و مخابرات

مسعود رائقی

برق، الکترونیک و مخابرات

مهران رابطیان

برق، الکترونیک و مخابرات

مهرداد رابطیان

برق، الکترونیک و مخابرات

مصدق سجودی

برق، الکترونیک و مخابرات

مسعود صفرزاده

برق، الکترونیک و مخابرات

زکریا طاهری

برق، الکترونیک و مخابرات

محمدرضا طهماسبی دهخوارقانی

برق، الکترونیک و مخابرات

صدیقه فتحی

برق، الکترونیک و مخابرات

علیرضا فرقانی

برق، الکترونیک و مخابرات

پرویز فضلیان

برق، الکترونیک و مخابرات

علی قلیزاده

برق، الکترونیک و مخابرات

محمدعلی معتمدی

برق، الکترونیک و مخابرات

جواد نجفی

برق، الکترونیک و مخابرات

سیاوش نظیری اسکوئی

برق، الکترونیک و مخابرات

احمد ابراهیم زاده

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

سیدجواد احسانی اسکوئی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

بابک ادهم

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

اردلان ارجنگ

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

عظیم اصغری

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

رضا ایمانی راد

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

عطاءاله براری

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

مهدی ترابی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

اسماعیل جلوندی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

نقدعلی چوپانی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

علی رضا حسینعلی زاده علمداری

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

مهدی خردمندی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

حسین خلیلی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

احمد رادمهر

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

نورالدین رزاقی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

بابک رضوی اقدم

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

قاسم شاهکار

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

محمدرضا شب گرد

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

صمد شیبانی اقدم

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

محمد شیشوانی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

محرم شیوخی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

غلامرضا صادقزاده رحیمی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

تقی صمیمی اصل

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

علیرضا ضراب پور

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

علی طاهری

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

ولی اله عبداله زاده ایلخچی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

اکبر عطائی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

علی فقهی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

بهروز گوروانچی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

میرداود محامد خسروشاهی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

ارشد محدودی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

رضا محمدزاده قشلاقی

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

همایون مقدم یگانه

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

مسلم موحد

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

مجید کرمانی زاده

برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

محمد ابراهیمی

تاسیسات ساختمانی

هوشنگ افهمی

تاسیسات ساختمانی

لعیا پیری

تاسیسات ساختمانی

صمد جوادپور

تاسیسات ساختمانی

حمید دهقان زاده

تاسیسات ساختمانی

نقی دهقانیان

تاسیسات ساختمانی

محمد رسولی علیار

تاسیسات ساختمانی

حمیدرضا زارعی

تاسیسات ساختمانی

مسعود ضمیری اسکوئی

تاسیسات ساختمانی

اکبر طلوعیان

تاسیسات ساختمانی

مهیار عرفانی فام

تاسیسات ساختمانی

علی غفار حدادی

تاسیسات ساختمانی

علی فکوری معین

تاسیسات ساختمانی

علی قاسمی عزیز آبادی

تاسیسات ساختمانی

علی قاسمی گنجه لو

تاسیسات ساختمانی

مجید قنادی

تاسیسات ساختمانی

سعید مصلحت جو

تاسیسات ساختمانی

محمد نصیری

تاسیسات ساختمانی

احمد نواده عموصادق

تاسیسات ساختمانی

موسی کاظمی

تاسیسات ساختمانی

نام و نام خانوادگی

رشته قضایی

محمد آقاپور

صنایع گاز و گازرسانی

محمد ابراهیم پور

صنایع گاز و گازرسانی

اصغر بالائی

صنایع گاز و گازرسانی

اکبر جعفرپور

صنایع گاز و گازرسانی

سیدرضا رهنمای توحیدی

صنایع گاز و گازرسانی

یوسف طیبی

صنایع گاز و گازرسانی

رسول عبداله پور رنجبر

صنایع گاز و گازرسانی

محمد علمداری

صنایع گاز و گازرسانی

مجید فرشبافی فرزانه

صنایع گاز و گازرسانی

حسین مدرس

صنایع گاز و گازرسانی

مسعود حقیقی

صنایع نفت

علیرضا گلشن دوست

صنایع نفت

سید علی اعرج خدائی

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

جلیل جباری لطف

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

فرشاد خوش لحن حسینی

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

آزاده روغنی

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نعمت گلشنی

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

محمدرضا محمدمرادی

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

میرحجت موسوی اقدم

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهداد مولاپناه

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

غلامرضا کبیری

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

هانیه نیرومند اسکوئی

مهندسی پزشکی

علی اکبر جهانی

نساجی و رنگرزی

رامین خلیلی

نساجی و رنگرزی

حبیبه علی خانی

نساجی و رنگرزی

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه هیئت مدیره و کارشناسان صنعت وفن