نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

مظفر اجلی

امور ورزشی

عبدالرضا روزافزون

امور ورزشی

اصغر شهر اسفنگره

امور ورزشی

اقبال موسوی فر

امور ورزشی

محمد کمالی وحدت

تالیفات

احمد اسلامی

تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت

اسماعیل تاروردی پور

تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت

خلیل چائی

تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت

عبدالله فریدوند

تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت

سیروس قمری

تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت

حسین محمدزاده نبیی

تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت

محمد مددزاده

تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت

علی هاشمی

تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت

پرویز کنعانی

تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت

علی اکبر بالاگر

چاپ و چاپخانه

شهرزاد پیمان

چاپ و چاپخانه

فرشاد هاشمی

چاپ و چاپخانه

نادره نورقاسمی

طراحی و گرافیک

رحمان انتظاری

محیط زیست طبیعی

مهدی ایلخانی

محیط زیست طبیعی

علی اصغر باوند

محیط زیست طبیعی

احد شهام

محیط زیست طبیعی

 

شما اینجا هستید: خانه هیئت مدیره و کارشناسان فنون هنری