نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

جهانبخش آریانی

معدن

فرهاد ملک قاسمی

معدن

سیدحسن هاشمی فرهمند

معدن

سجاد حیدری

معدن

یونس آقاپور بناب

مهندسی آب

نورالدین آیرملو

مهندسی آب

رضا افخمی نهند

مهندسی آب

محمد افزون خیاوی

مهندسی آب

غلامرضا ایازلو

مهندسی آب

علیرضا ایمانلو

مهندسی آب

فرزاد پورعباس خیرالدین

مهندسی آب

سیدعلی ثابتی

مهندسی آب

احد جعفری نژاد بیلانکوه

مهندسی آب

مجتبی جلیل زاده

مهندسی آب

میررسول حسینلر

مهندسی آب

منوچهر حمیدیان

مهندسی آب

باقر خاکپور خسروشاهی

مهندسی آب

صابر خیری

مهندسی آب

محمدعلی داره

مهندسی آب

مرتضی دوست خواه

مهندسی آب

علی رضازاده

مهندسی آب

بیژن سعیدی

مهندسی آب

علی سلطان بیگی

مهندسی آب

منوچهر شجاعی

مهندسی آب

فریبا شفائی

مهندسی آب

غلامرضا صفاری

مهندسی آب

بهروز صفی

مهندسی آب

اسمعیل عطازاده

مهندسی آب

اسماعیل عظیمی

مهندسی آب

عزیز علی نژاد

مهندسی آب

غلامرضا فانی

مهندسی آب

فریدون فرزامی پور

مهندسی آب

بهزاد محبی یداللهی

مهندسی آب

محمدحسن مددی

مهندسی آب

احمد مواساتی

مهندسی آب

فرزام مومنی

مهندسی آب

سیما میرزاعلیزاده

مهندسی آب

وحید نورانی

مهندسی آب

بهزاد امانت

مواد ( فلزات - سرامیک - کمپوزیت )

یونس بوداق حکم ابادی

مواد ( فلزات - سرامیک - کمپوزیت )

علی بیضائی بناب

مواد ( فلزات - سرامیک - کمپوزیت )

محمدرسول خیاط فقهی

مواد ( فلزات - سرامیک - کمپوزیت )

 

شما اینجا هستید: خانه هیئت مدیره و کارشناسان منابع آب و معادن