شما اینجا هستید: خانه اخبار تخصیص اعتبار و اهمیت موضوع آموزش در ارتقاء سطح علمی کارشناسان محترم کانون و لزوم ارائه گزارش عملکرد کمیسیون های علمی ، فنی به شورایعالی