| امروز جمعه 19 خرداد 1402

اهداف کانون

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

اهداف هر کانون به شرح زیر است :

1- ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تامین و تعمیم عدالت در امور مربوطه

2- فراهم آوردن موجبات تعالی و تجربی کارشناسان عضو

3-  تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات .

4- نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.

5- ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با موسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است