| امروز جمعه 10 تیر 1401

مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی روز پنج شنبه 26 خرداد ماه برگزار می شود

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی روز پنج شنبه 26 خرداد ماه برگزار می شود

برابر اعلام امور اداری، مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰1 از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می رود کارشناسان عزیز در برگزاری موفقیت آمیز آن به طور چشمگیر مشارکت داشته باشند

مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی روز  پنج شنبه 26 خرداد ماه از ساعت 17 الی 20 بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که شرکت در مجمع مستلزم داشتن پروانه تمدیددار است.

دستور جلسه مجمع عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی  درسال 1401 به شرح ذیل است:

1 -  استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره کانون.

2 - استماع گزارش بازرسان.

3 - بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند ماه 1400.

4 - بررسی و تصویب بودجه سالانه ۱۴۰1.            

5 -  بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره.

6- بررسی و تصویب پیشنهادات واصله در چارچوب مقررات.

همچنین برابر اعلام امور اداری، مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰1 از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می رود کارشناسان عزیز در برگزاری موفقیت آمیز آن به طور چشمگیر مشارکت داشته باشند.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است