| امروز جمعه 10 تیر 1401

مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در سال 1401 برگزار شد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در سال 1401 برگزار شد

در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی مهندس محمد حسن محقق رئیس کانون، مهندس اکبر قرار خسروشاهی خزانه دار و مهندس امیر عباس هریسچیان بازرس قانونی کانون گزارشات خود را به کارشناسان ارائه دادند

مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با تلاش کارکنان بخش های مختلف کانون و حضور مسئولانه کلیه کارشناسان رسمی دادگستری عضو آن روز پنج شنبه 26 خرداد ماه 1401 به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی از هر لحاظ رضایت بخش بود و توانست رضایت همگان را جلب نماید.

در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی مهندس محمد حسن محقق رئیس کانون، مهندس اکبر قرار خسروشاهی خزانه دار و مهندس امیر عباس هریسچیان بازرس قانونی گزارشات خود را به کارشناسان ارائه دادند.

در مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی صورت های مالی منتهی به سال 1400 و برنامه و بودجه این کانون در سال مالی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با رای  قریب به اتفاق به تصویب رسید.

 شایان ذکر است که درجریان جلسه مجمع به سئوالات مطروحه کارشناسان  پاسخ های لازم ارائه شد و پیشنهادات مورد نظر هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز به طور همه جانبه بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است