| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رئیس شورای عالی از کمک های نقدی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به زلزله زدگان شهرستان خوی تشکر کرد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

رئیس شورای عالی از کمک های نقدی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به زلزله زدگان شهرستان خوی تشکر کرد

مبلغ کمک های نقدی انسان دوستانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به زلزله زدگان شهرستان خوی مجموعاً 1/750/000/000 ریال (معادل یک صد و هفتاد و پنج میلیون تومان) بود

 مهندس محمد حسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به جهت انجام کمک های نقدی به زلزله زدگان شهرستان خوی از رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی و نیز کارشناسان این استان تشکر کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری همچنین خواستار شد تا در خصوص این موضوع اطلاع رسانی لازم انجام بگیرد.

 این گزارش حاکی است که مبلغ کمک های نقدی انسان دوستانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به زلزله زدگان شهرستان خوی مجموعاً 1/750/000/000 ریال (معادل یک صد و هفتاد و پنج میلیون تومان) بود.

کمک های نقدی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی شامل مبالغ واریزی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی و نیز اعضای فعال آن بود که با هماهنگی های مورد لزوم در اختیار زلزله زدگان شهرستان خوی قرار گرفت.

 

 ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است