| امروز شنبه 18 آدر 1402

موضوع استمرار همکاری بین کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی و بانک رفاه کارگران مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

موضوع استمرار همکاری بین کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی و بانک رفاه کارگران مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی: ملاک همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با بانک های مختلف کیفیت خدمات بانکی آنهاست

 در دیدار اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با تعدادی از مسئولان بانک رفاه کارگران استان، چگونگی روند همکاری های فیمابین مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، به واسطه ارائه برنامه های شناور و در صورت توافق طرفین، موضوع استمرار همکاری بین کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی و بانک رفاه کارگران قطعیت خواهد یافت.

مهندس محمد ساسانی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در این دیدار اظهار داشت: ملاک همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با بانک های مختلف کیفیت خدمات بانکی آنهاست.

مهندس عباس رنجبر نائب رئیس و مهندس ابوالفضل شکوری خزانه دار کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار لزوم گسترش همکاری های متقابل و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده کانون از منابع بانک رفاه کارگران را مورد تاکید قرار دادند. 

در این دیدار داود خانی رئیس شعبه تختی، سعید حسینی مسئول حوزه بازار یابی و فروش و امیر تقی بیگی معاون اداری مدیریت شعب بانک رفاه کارگران و نیز مهری رضائی رئیس حسابداری کانون در زمینه های مرتبط دیدگاه های خود را مطرح ساختند.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است