| امروز سه شنبه 2 مرداد 1403

درخواست شورای عالی از کانون های سراسر کشور در خصوص ارائه پیشنهاد های اصلاحی و بروز رسانی تعرفه دستمزد کارشناسی رسمی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

درخواست شورای عالی از کانون های سراسر کشور در خصوص ارائه پیشنهاد های اصلاحی و بروز رسانی تعرفه دستمزد کارشناسی رسمی

 شورای عالی از کانون های سراسر کشور خواست تا در خصوص بروز رسانی تعرفه دستمزد کارشناسی رسمی پیشنهاد های اصلاحی خود را ارائه نمایند.

شایان ذکر است که تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری هر دو سال یکبار قابل تجدید نظر است.ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است