| امروز سه شنبه 2 مرداد 1403

هیئت مدیره

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

اعضای هیات مدیره کانون
محمد ساسانی
رئیس کانون
بیشتر

نائب رئیس و رئیس امور مالی و اعضای اصلی هیات مدیره کانون
میرداود محامد خسروشاهی
عضو اصلی هیات مدیره
بیشتر

محمدحسن محقق
عضو اصلی هیات مدیره
بیشتر

ابوالفضل شکوری
رئیس امور مالی و خزانه دار
بیشتر

عباس رنجبر
نائب رئیس کانون
بیشتر

اعضاء علی البدل
هادی علیزاده
عضو علی البدل
بیشتر

دادستان انتظامی
حسین شعاری نژاد
دادستان انتظامی
بیشتر

بازرسین کانون
محمد نقی سلیمانی
بازرس کانون
بیشتر

امیرعباس هریسچیان
بازرس کانون
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است