| امروز سه شنبه 2 مرداد 1403

جلسه هم اندیشی اعضای هیئت رئیسه گروه های کارشناسی، اعضای کمیسیون های مشورتی علمی و فنی و دادیاران کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی برگزار شد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

جلسه هم اندیشی اعضای هیئت رئیسه گروه های کارشناسی، اعضای کمیسیون های مشورتی علمی و فنی و دادیاران کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی برگزار شد

* در این جلسه هم اندیشی توسط مهندس محمد ساسانی رئیس، مهندس عباس رنجبر نائب رئیس و دکتر ابوالفضل شکوری خزانه دار کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی مشکلات موجود کارشناسان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت

جلسه هم اندیشی اعضای هیئت رئیسه گروه های کارشناسی، اعضای کمیسیون های مشورتی علمی و فنی و دادیاران کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع ورزشی کارگران تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در این جلسه هم اندیشی، اعضای هیئت رئیسه گروه های کارشناسی، اعضای کمیسیون های علمی و فنی و دادیاران کانون مورد تقدیر قرار گرفتند.

مهندس عباس رنجبر نائب رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در این جلسه هم اندیشی طی سخنانی تشکر و قدردانی هیئت مدیره را از تلاش های مسئولانه اعضای هیئت رئیسه گروه های کارشناسی، اعضای کمیسیون های علمی و فنی و دادیاران کانون ابراز داشت.

وی افزود: قطعاً اعضای هیئت رئیسه گروه های کارشناسی، اعضای کمیسیون های علمی و فنی و دادیاران آشنا به قوانین هستند، ولی در عین حال کارشناسان هیچ وقت نمی توانند از مطالعه مستمر قانون کارشناسان رسمی دادگستری بی نیاز باشند.

نائب رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: کلیه نظام نامه های ابلاغی شورای عالی در زمینه های مختلف از جمله نظام نامه صلاحیت ها لازم الاجرا هستند و نمی توان از مفاد آنها عدول کرد.

وی در عین حال موضوع سعه صدر در اعطای صلاحیت ها را با اهمیت دانست و افزود: سختگیری غیر متعارف در اعطای صلاحیت به کارشناسان مطلوب نیست و باید ایرادات نظام نامه را در قالب پیشنهاد جهت تفسیر و یا اصلاح به شورای عالی منعکس کنیم.

مهندس رنجبر اعطای صلاحیت های مورد نظر در قانون به کارشناسان را ضروری عنوان کرد و گفت: صلاحیت های اولیه در سه یا پنج مورد مطابق جداول صلاحیت و بر اساس سوابق تجربی باید به کارشناسان حائز شرایط تعلق بگیرد.

وی افزود: البته اعطای صلاحیت به کارشناسان هیچوقت دچار محدودیت نیست و کمیسیون های علمی و فنی حسب ضرورت از طریق کار آموزی و یا برگزاری آزمون می توانند نسبت به اعطای صلاحیت های مورد لزوم به کارشناسان اقدام نمایند.

نائب رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی بر لزوم استفاده از تجارب پیشکسوتان تاکید کرد و گفت: باید پیشکسوتان را به موضوع گرفتن کار آموز ترغیب کنیم، چرا که این اقدام نوعی سرمایه گذاری برای آینده کانون محسوب می شود.

وی همچنین اهمیت رسیدگی به پرونده ارجاعی به کمیسیون های علمی و فنی را یاد آور شد و افزود: در برخی موارد ایراد موجود در پرونده به دیگر عوامل قضایی مربوط است و باید به گونه ای عمل کنیم که تبعات فرافکنی آنها معطوف کارشناسان تلاشگر کانون نباشد.

مهندس رنجبر به موضوع پرداخت حق الزحمه کارشناسان اشاره کرد و گفت: اعضای هیئت رئیسه گروه های کارشناسی کانون در خصوص موضوع حق الزحمه ها باید به گونه ای عمل نمایند که حقی از کسی ضایع نگردد و کارشناسان از مبلغ دریافتی خود رضایت داشته باشند.

وی افزود: خدمات بدون چشمداشت ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی شایسته تقدیر است، ولی این را هم باید در نظر بگیریم که ورود ما به صحنه های مختلف انتخاباتی داوطلبانه است و نمی توان کسی را برای پذیرش مسئولیتی مجبور کرد.

نائب رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: کارشناسان رسمی دادگستری در قرارهای کارشناسی وجدان خود را باید قاضی قرار دهند، زیرا که نظر آنها در تامین رضایت متقاضیان امور کارشناسی و افزایش اعتبار کانون بسیار موثر و تعیین کننده است.

شایان ذکر است در این جلسه هم اندیشی توسط مهندس محمد ساسانی رئیس، مهندس عباس رنجبر نائب رئیس و دکتر ابوالفضل شکوری خزانه دار کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی مشکلات موجود کارشناسان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.