| امروز جمعه 10 تیر 1401

امکان ایجاد بیمه تکمیلی برای کارشناسان و کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی بررسی شد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

امکان ایجاد بیمه تکمیلی برای کارشناسان و کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی بررسی شد

در جلسه ای با حضور مهندس رحمان صفری مسئول امور رفاهی کانون با نمایندگان کارشناسان، کارکنان و شرکت های بیمه ای، امکان ایجاد بیمه تکمیلی برای کارشناسان و کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی بررسی شد.

 در این جلسه مسایل مرتبط با موضوع از جمله تعداد معدود متقاضیان و محدودیت مندرج در اصل 99 آئین نامه و ضرورت حضور حداقل 50 درصدی اعضاء در گروه بیمه تکمیلی و پایه ریزی و عملیاتی نمودن قرار داد با شرکت های بیمه توانمند مورد بحث و گفت گو قرار گرفت.

گفتنی است کارشناسان و کارکنان فاقد بیمه تکمیلی در صورت اجرای طرح و در قالب برنامه های رفاهی از پوشش های بیمه ای پایه اعم از بستری عادی، بستری تخصصی، پاراکلینیکی و آزمایش برخوردار خواهند شد.

 ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است