| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته راه و ساختمان

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- حبیب اله عجمی به عنوان مسئول و عضو

2- عباس رنجبر به عنوان عضو

3- سیامک زاد کریم به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است