| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته حسابداری و حسابرسی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- محمد یارنیا به عنوان مسئول و عضو

2- ابراهیم آزادی به عنوان عضو

3- محمد نقی سلیمانی به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است