| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته صنایع گاز و گاز رسانی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- یوسف طیبی به عنوان مسئول و عضو

2- سید رضا رهنمای توحیدی به عنوان عضو

3- محمد آقاپور به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است