| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته کشاورزی و منابع طبیعی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- صمد دربندی به عنوان مسئول و عضو

2- اکبر قرار خسروشاهی به عنوان عضو

3- ابوالفضل شکوری به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است