| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته مهندسی محیط زیست

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- فریدون آرمانفر به عنوان مسئول و عضو

2- ابراهیم صبحی به عنوان عضو

3- صالح کوهی علیشاه به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است