| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته مواد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- یونس بوداق حکم آبادی به عنوان مسئول و عضو

2- بهزاد امانت به عنوان عضو

3- محمد رسول خیاط فقهی به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است