| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- افشین مهر تک به عنوان مسئول و عضو

2- مهر ناز محمدزاده تیزویر به عنوان عضو

3- الیاس ایرجی گنجینه کتاب به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است