| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته معادن

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- فرهاد ملک قاسمی به عنوان مسئول و عضو

2- جهانبخش آریانی به عنوان عضو

3- سجاد حیدری به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است