| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته دامپروری و دامپزشکی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- غلامرضا نور سعادت به عنوان مسئول و عضو

2- افشین جوادی به عنوان عضو

3- موسی دسترنج آذر به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است