| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته برق، الکترونیک و مخابرات

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- مصدق سجودی به عنوان مسئول و عضو

2- جواد نجفی به عنوان عضو

3- حبیب حق لسان به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است