| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته برنامه ریزی شهری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- محمد عزتی غریبدوستی به عنوان مسئول و عضو

2- باقر خوشنواز به عنوان عضو

3- اکبر مددی به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است