| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته مهندسی آب

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- اسماعیل عظیمی به عنوان مسئول و عضو

2- عزیز علی نژاد به عنوان عضو

3- نورالدین آیرملو به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است