| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته بیمه

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- علی ابراهیمی بهنام به عنوان مسئول و عضو

2- عسگر محمدی به عنوان عضو

3- محمد علی مولائی به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است