| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته حوادث ناشی از کار

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- هاشم نور محمد اهری به عنوان مسئول و عضو

2- امیر حسین اهرابی زاد به عنوان عضو

3- احد بابالو به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است