| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته امور ثبتی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- مهدی سلطانی به عنوان مسئول و عضو

2- مصطفی گلشنی زوارق به عنوان عضو

3- هاشم بنابیان باروق به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است