| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

برق، ماشین و تآسیسات کارخانجات

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- محمد رضا شب گرد به عنوان مسئول و عضو

2- احمد رادمهر به عنوان عضو

3- ولی اله عبداله زاده ایلخچی به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است