| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- سعید پناهی به عنوان مسئول و عضو

2- رحیم پیرایش اسلامیان به عنوان عضو

3- حسین رستمی به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است