| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته تآسیسات ساختمانی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- علی فکوری معین به عنوان مسئول و عضو

2- اکبر طلوعیان به عنوان عضو

3- سعید مصلحت جو به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است