| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته تشخیص اصالت خط و امضا و اثر انگشت

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- علی اکبر بالاگر به عنوان مسئول و عضو

2- محمد مددزاده به عنوان عضو

3- وحید نجفی امامی به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است