| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

سوگند نامه کارشناسان

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

سوگندنامه کارشناسی رسمی دادگستری

 

به خداوند متعال سوگند یاد میکنم،
در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد،
خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته،
به راستی و درستی، نظر خود را اظهار نمایم،
و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم،
و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم،
و هیچ چیز را مکتوم ندارم،
و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم،
و رازدار و امین باشم.

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است