| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

صلاحیت ها

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

 

۱-۱

شناخت و تشخیص فلزات آهنی و فرآوری مربوط

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه استحصال آهن و فولاد و چدن بشکل شمش و غیره

 

۱-۲

شناخت و تشخیص فلزات غیرآهنی و فرآوری مربوط

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه استحصال فلزات غیر آهنی غیر گرانبها بشکل شمش غیره.

۱-۳

شناخت و تشخیص فلزات کمیاب و گرانبها و فرآوری مربوط

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه استحصال فلزات کمیاب و گرانبها

۱-۴

شناخت و تشخیص و ارزیابی انواع قطعات ریخته گری فلزی و قالبها

بررسی و اظهار نظر ذوب فلزات تولید قطعات از طریق روشهای مختلف ریخته گری-ساختمان قالبها و مدلها و انتخاب افزودنیها.

۱-۵

شناخت و تشخیص و ارزیابی انواع قطعات آهنگری و نورد

بررسی و اظهار نظر در مورد قطعات ساخته شده از طریق آهنگری ، نورد ، حدیده کاری ، کشش ، پرسکاری و تراشکاری

۱-۶

تشخیص و ارزیابی روشهای عملیات حرارتی و پوشش دهی و فرم دهی فلزات

بررسی و اظهار نظر انجام عملیات پوشش دهی و حرارتی بر روی قطعات فلزی بمنظور اصلاح مشخصات فنی آنها

۱-۷

تشخیص و ارزیابی تولید مواد فلزی ، متالورژی ، مربوط به جوشکاری و لحیم کاری

اتصال قطعات فلزی و یکدیگر از طریق جوشکاری و لحیم کاری ، بررسی محلهای تحت تاثیر حرارت و عیوب مروبطه و انتخاب الکترودها

۱-۸

تشخیص متالورژی پودر و ایمپلنت

بررسی و اظهار نظر در مورد تهیه مواد اولیه و شکل دهی قطعات با استفاده از پودر فلزات

۱-۹

تشخیص و ارزیابی استحصال فروآلیاژ-آمیژانها و افزودنی ها

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه و استحصال فروآلیاژها

۱-۱۰

تشخیص و ارزیابی انواع خسارتها به فلزات و خوردگی فلزات

بررسی علل بوجود آمدن خسارت و خوردگی در فلزات و راههای جلوگیری از آن

۱-۱۱

تشخیص و ارزیابی نانو ماتریال پایه فلز ، و انواع ماتریال های فلزی ترکیبی

بررسی و اظهار نظر و ارزیابی مواد نانو پایه فلزی بر اساس دانش فنی و قوانین موجود جهانی

۱-۱۲

رسیدگی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

بررسی در مورد اختلاف پیمانکاران و کارفرمایان و مشاوران در ارتباط تولید و شکل دهی و فرم دهی انواع فلزات

۱-۱

تشخیص و ارزیابی انواع سرامیک های ساختمانی

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوط

۱-۲

تشخیص و ارزیابی قطعات چینی و سفید آلات

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوط

۱-۳

تشخیص و ارزیابی محصولات سیمان ، گچ و مواد سرامیکی مستعد گیرس

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه و محصول و طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوطه .

۱-۴

تشخیص و ارزیابی مواد نسوز

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوط به مواد نسوز

۱-۵

تشخیص و ارزیابی مواد و قطعات سرامیکی پیشرفته و نانو

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوطه

۱-۶

رسیدگی به اختلافا کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

بررسی و اظهار نظر در مورد اختلاف بر اساس مقررات مربوط ایران

۱-۷

تشخیص و ارزیابی تولید مواد کمپوزیت و مصنوعات آن

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

امور مربوط به اکتشاف معادن

۱-۱ اکتشاف زمین شناسی معادن
۱-۲ اکتشاف ژئو شیمی معادن
۱-۳ اکتشلف ژئوفیزیک معادن

۱-۲

بهره برداری معادن روباز

۱-۱ استخراج معادن روباز
۱-۲ ایمنی معادن روباز
۱-۳ طراحی و اجراء معادن روباز

۱-۳

بهره برداری معادن زیرزمینی

۱-۱ استخراج معادن زیرزمینی
۱-۲ ایمنی معادن زیرزمینی
۱-۳ طراحی و اجراء معادن زیرزمینی

۱-۴

کانه آرائی و فرآوری مواد معدنی

طراحی فرآیند کانه آرائی و مواد فلزی و غیرفلزی و بهره برداری

۱-۵

بررسی فنی و اقتصادی و ارزیابی معادن و کارپذیری ذخائر معدنی و تعیین و برآورد خسارات در معادن

۱-۱ ارزیابی معادن روباز
۱-۲ ارزیابی معادن زیرزمینی
۱-۳ ارزیابی و برآورد خسارت در معادن

۱-۶

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط

۱- تعیین اجاره بها و اجرت المثل
۲- رسیدگی به حوادث و سوانح در معادن (تعیین میزان خسارت)
۳- تعیین حق امتیاز مجوزهای اعطائی در معادن

۱-۷

رسیدگی به اختلافات بین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

رسیدگی به اختلاف و دعوای کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاوران معدنی

*

امور مربوط به اکتشاف معادن روباز

 

*

امور مربوط به استخراج معادن روباز

 

*

امور اکتشافات معدنی زیرزمینی

 

*

امور بهره برداری معادن زیرزمینی

 

*

امور معادن

 

*

استخراج معادن روباز

 

*

کارشناس معدن و زمین شناسی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها

اندازه گیری حقابه ها و اجرت المثل منابع آب و برآورد حقوق مترتب بر آن

۱-۲

تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف

برآورد هزینه استحصال و انتقال آب با توجه به ارزش و اعتبار تاسیسات و تجهیزات ، مدیریت نگهداری و بهره برداری

۱-۳

بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی ، زیرزمینی و فاضلابها شامل(چاه ، چشمه ،قنات ، پساب و فاضلاب)

مطالعه رفتار سنجی منابع آب در رابطه با حریم و موقعیت قنوات ، چاهها ، چشمه ها ، نهرها ، زه آبها ، مردابها ، ماندابها ، دریاچه ها و فاضلابها

۱-۴

ارزیابی منابع طبیعی آب و فاضلاب

بررسی عملکرد منابع آب و فاضلاب بر اساس داده های حاصله در مقایسه با استاندارد های متداول

۱-۵

بررسی شبکه های آبیای تحت فشار یا سنتی و خطوط انتقال آب در شبکه های مذکور تا حد اول مزرعه

بررسی سیستمهای اجرائی آبیاری تحت فشار با توجه به نقشه های تنظیمی و داده های اقلیمی وشیمی آب و نیز پراکنش شبکه انهار سنتی آبرسان

۱-۶

علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن

رسیدگی به حوادث قهری و ایجادی و حوادث مترتب بر آن ضمن برآورد ضرر و زیان حاصله

۱-۷

تشخیص علل نشست و نفوذ آب و فاضلاب و فرآیند آن

بررسی فرآیند نشست و نفوذ آب و فاضلاب و اثرات جانبی آن بر محیط اطراف

۱-۸

بررسی چگونگی آلودگی آبها بلحاظ تشخیص و تعیین بار آلایش و تاثیر سوء آن بر صلاحیت مصرف و محیط زیست

سنجش تاثیر انواع آلاینده های منابع آب ضمن استناد به استانداردهای متداول و روش های بهینه سازی.

۱-۹

تشخیص و تعیین قدمت آثار آب در اراضی

بررسی توپوگرافی و ساختار زمین ، پست آب یا بلند آب بودن آن ، شناخت منابع آبرسان در گذشته و حال ، روند نوسان آب در دراز مدت و تاثیر آن بر شرب زمین ضمن استفاده از نقشه های ماهواره ای و سوابق محلی

۱-۱۰

رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان ، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی صلاحیتهای مربوط

تجزیه و تحلیل عملیات اجرائی بر اساس اجزاء طرح ، نقشه ها و نمودارهای مربوط با توجه به محتوای قرارداد تنظیمی ضمن توجه به مواد و مصالح کاربردی

۱-۱۱

علت یابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سیل زدگی ، ریزش و رانش سنگ و خاک ، نشست و لغزش زمین یا گسلش و بریدگی لایه ها و پدیده های آبشکستی و آب بریدگی

بررسی علل حاصل از تاثیر سوء آب و ریزش خاک ، بریدگی و گسلش لایه ها ، نفوذ پذیری و تراکم خاک یا فشار و رانش و رانش آن

۱-۱۲

تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه و رس

شناخت موقعیت بستر و حریم و تغییرات سنواتی آن در رودخانه ها ، انهار و مسیلها ، سواحل دریاها ، دریاچه ها ، تالابها و مردابها بلحاظ تصرفات و یا تاثیر استخراج و برداشت مواد بر پایداری زمین

۱-۱۳

تعیین اثرات ناشی از احداث سد و سازه آبی یا تونل و گالریهای آبرسان و پیامدهای حاصل از آنبر منابع آب

بررسی نتایج حاصل از ایجاد سدها و آبگیرها و نیز حفاری تونلها و آبراهه های سطحی و زیر زمینی بر سازندهای زمینشناسی و منابع آب و خاک اطراف

۱-۱۴ تخصص های ویژه

بررسی مطالعات اجرائی در عملیات ژئوفیزیک ، ژئوشیمی و ژئوتکنیک ، حفاری و چاه پیمائی ، ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب

تشخیص ارزش کابری نتایج مربوط به بررسیهای ، زمین فیزیک ، زمین شناسی ، حفاری و سونداژهای پایه ، ویدئومتری و تراسورهای رنگی و ایزوتوپی

*

امور منابع آب زیرزمینی ( چاه ، چشمه ، قنات )

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

ارزیابی لوازم خانگی

وسائل و اشیاء و اثاثیه منزل اعم از ظروف و فرش و مبلمان و یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشوئی بجز فرش های نفیس

۱-۲

ارزیابی لوازم اداری

وسایل اداری میز و صندلی و مبلمان و منصوبات و تجهیزات اداری و لوازم جانبی

۱-۳

تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و اداری

محاسبه اجرت المثل لوازم خانگی و اداری بر حسب سالهای استفاده و فرسودگی اجناس

۱-۴

تعیین اجرت المثل جهیزیه

محاسبه اجرت المثل جهیزیه

۱-۵

تحریر ترکه و تقسیم سهم الارث لوازم خانگی و اداری

صورت برداری از ماترک متوفی و لوازم خانگی و اداری

۱-۶

تعیین میزان خسارت در لوازم خانگی و اداری

خسارت وارده در اثر آتش سوزی ، سرقت ، تخریب و غیره

*

ارزیابی اموال خانگی و اثاثیه و مبل و سایر احتیاجات عمومی و تعیین میزان خسارت وارده در حوادث آتش سوزی و سیل

 

*

فرش و ارزیابی رشته تلفن ها

 

*

ارزیابی طلاجات، نقره، سکه و مخصوصا در تشخیص عیار آنها

 

*

کسوه و نفقه

 

*

اموال منقول

 

*

ارزیابی فرش

 

*

عکاسی

 

*

تعیین خسارت محموله کالای تجاری و اموال بیمه شده

 

*

اموال منقول ( به استثنای فرش و اشیا عتیقه و قیمتی و زر و جواهرات )

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

شناخت و ارزیابی طلای بدون نگین و شمش آب شده

ارزیابی طلاهای ساخته شده بدون نگین و یا شمش طلا با هر عیار غیر از (طلای هنری)(با استثناء عتیقه جات و احجار کریمه)

۱-۲

شناخت و ارزیابی انواع جواهرات معمولی

ارزیابی انواع جواهرات با پایه طلا یا پلاتین یا نقره با نگین های برلیان ریزه و یا نگین های نیمه بها (باستثناء عتیقه جات)

۱-۳

شناخت و ارزیابی انواع جواهرات گرانبها

ارزیابی انواع جواهرات پیاده و یا با پایه طلا یا پلاتین یا نقره با نگین های برلیان تخمه ای و یا نگین های رنگی گرانبها (مانند زمرد و یاقوت قرمز)(باستثناء عتیقه جات)

۱-۴

شناخت و ارزیابی انواع جواهرات قدیمی و قطعات هنری و ساعت های طلا و جواهرنشان

ارزیابی انواع جواهر و ساعت های گرانبها و قطعات هنری ساخته شده از طلا یا پلاتین و یا نقره همراه با نگین های گرانبها و نیمه بها (باستثناء عتیقه جات)

۲-۱

شناخت و ارزیابی انواع ساعت های معمولی غیر طلا

ارزیابی انواع ساعت های کوارتز و مکانیکی با بهای متعارف برای مصرف عمه مردم

۲-۲

شناخت و ارزیابی انواع ساعت های گرانبها غیرطلا

ارزیابی انواع ساعت های کوارتز و مکانیکی با ساخت کارخانه های معروف و ساعت های قدیمی مچی یا بغلی و یا دیواری غیر از ساعت های طلا و یا جواهر نشان که مروبط به رشته طلا و جواهرات است

۲-۱

شناخت و ارزیابی ظروف و زیور آلات نقره و نقره و نقره خام

ارزیابی شمش نقره و یا قرص و یا گوارسبه یا ظروف یا زیور آلات نقره ساخته شده با هر عیار (باستثناء عتیقه جات)

۲-۲

شناخت و ارزیابی انواع نقره جدید و یا قدیم و کارهای هنری

ارزیابی انواع نقره اعم و از قدیم یا جدید و زیور آلات و ظروف و ساعت نقره و کارهای هنری با نگین های نیمه بها مانند عتیق و فیروزه و مشابه آن (بااستثناء عتیقه جات)

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

شناخت و ارزیاب گلیم و فرش دست بافت

فرش های نو و مستعمل و قدیمی اعم از دست باف و گلیم (غیر از فرش های نفیس و هنری)

۱-۱.

شناخت و ارزیابی گلیم و فرش دست بافت

فرش های نو و مستعمل و قدیمی اعم از دستباف و گلیم (غیر از فرش های نفیس و هنری)

۱-۲

شناخت و ارزیابی خسارت ناشی از آب دیدگی و تخریب فرش دست باف

برآورد خسارت آسیب دیدگی ناشی از ترکیدگی لوله های آب در منازل و یا از طریق تخریب و زیر آوار ماندن فرش - تخریب بوسیله اشخاص به هر نوع - آسیب دیدگی بر اثر شستشوی فرش در قالیشوئی

۱-۳

شناخت و ارزیابی خسارت وارده به فرش های دست باف بیمه شده در حین حمل

برآورد خسارت فرش های بیمه شده صادراتی که در حین حمل به کشور مقصد دچار آتش سوزی یا هر گونه تخریب شده که شرکت های بیمه یا شرکت های حمل و نقل موظف به پرداخت ضرر و زیان وارده به فرش می باشند با توجه قرادادهای منعقده

۱-۴

ارزیابی و برآورد قیمت فرش های دست باف که قابل رویت نیستند

برآورد قیمت فرش های مسروقه که امکان رویت فرش ها میسر نمباشدو هرگونه فرشی که نیاز به قیمت گذاری داشته باشد و رویت ان امکان پذیر نباشد .

۱-۵

شناخت و ارزیابی قیمت خریداری و اظهار نامه های گمرکی فرش های دست باف صادراتی

بررسی دعاوی و اختلاف بین تجار در خصوص فرش های صاد شده به خارج از کشور با توجه به اظهار نامه های گمرکی و اظهار نظر در خصوص قیمت های خریداری شده اینگونه فرش های دست باف

۱-۶

شناخت و ارزیابی فرش های هنری - موزه ای و قدیمی

ارزیابی انواع فرش های هنری و موزه های و قدیمی

۱-۷

رسیدگی به دعاوی مختلف بین سفارش گیرنده و سفارش دهنده

کارشناسی در دعاوی بین سفارش گیرنده بافت فرش (پیمانکار) و کارفرما اعم از داخل یا خارج از کشور با توجه به قرارداد منعقده و زمان سفارش و تعهدات صندوق ضمانت صادرات در صورت بیمه بودن سفارش

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

تشخیص و ارزیابی فرآورده های گوشتی

ارزیابی انواع گوشت (قرمز و سفید) ، آبزیان ، طیور ، تخم مرغ (خام و فرایند شده ) و فرآورده های آنها

۱-۲

تشخیص و ارزیابی شیر و فرآورده های آن

ارزیابی انواع شیر (خام و فرآیند شده) و فرآورده های آنها : پنیر ، ماست ، خامه ، کره ، کشک ، بستنی ، دوغ ، آب پنیر ، شیر خشک - غذای کودک

۱-۳

تشخیص و ارزیابی فرآورده های غلات ، حبوبات ، خشکبار

ارزیابی انواع غلات ، آرد ، بلغور ، انواع نان ، شیرینی ، بیسکوئیت ، کیک ، کلوچه ، رشته ، ماکارونی ، نشاسته ، گلوتن ، انواع خشک شده میوه ها ، مغزه ها و دانه های حبوبات (خام و بوداده)

۱-۴

تشخیص و ارزیابی فرآورده های سبزیها ، میوه ها و آشامیدنی ها

ارزیابی سبزیها و میوه ها (خام و فرآیند شده) و فرآورده های آنها-آب میوه ها و سبزیها ، کنسانتره ها (ساده و مخلوط ، پودر و منجمد)آبهای آشامیدنی ، یخ ، نوشابه های گازدار و بدون گاز ، چای ، قهوه ، نسکافه ، شربتها و غیره.

۱-۵

تشخیص و ارزیابی روغنها ، چربی ها ، چاشنی ها ، ادویه ها و افزودنی ها

ارزیابی روغنها و چربیها نباتی خام و تصفیه شده مایع و جامد ، روغنهای حیوانی ، مارگارین ، دانه ها و میوه های روغنی ، کنجاله ها- انواع افزودنی ها - انواع ادویه ها- نمک ها - چاشنی ها - سس ها و غیره

۱-۶

تشخیص و ارزیابی شیرین کننده ها و فرآورده های قنادی

ارزیابی قند ، شکر ، عسل ، گلوکز و سایر شیرین کنند های طبیعی ف ملاس - فرآورده های قنادی ، کاکائو و شکلات

۱-۷

بررسی و ارزیابی فرآیند تهیه مواد غذائی

ارزیابی و تعیین روش تهیه و فرآیندهای مختلف غذائی

۱-۸

بررسی و ارزیابی الگوهای مصرف و مکمل های غذائی

ارزیابی مواد اولیه ،نوع و مقدار مواد متشکله ، میزان مصرف غذا-تعیین اندازه مصرف و مقایسه آن با (RDA) و (DRI) در تهیه، پخت و توزیع مواد غذائی (تغذیه گروهی) مکمل های غذایی(ویتامین ،مواد معدنی و سایر ریز مغزیها)

*

صنایع غذائی ( مواد غذائی )

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱

بررسی و ارزیابی مواد اولیه فرآورده های داروئی ، بهداشتی ، آرایشی

بررسی و ارزیابی و اظهار نظر و قیمت گذاری مواد اولیه داروسازی - آرایشی - بهداشتی و دارو های گیاهی

۲

بررسی و ارزیابی اقلام داروئی و آرایشی وبهداشتی

تعییم قیمت و ارزیابی و اظهار نظر در مورد اقلام موجود در داروخانه ها ، مراکز توزیع و نگهداری دارو و لوازم بهداشتی و آرایشی

۳

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اعتیاد آور و تشخیص مسمومیتهای داروئی

بررسی و ارزیابی و قیمت گذاری و اظهار نظر در مورد مواد مخدر و اعتیاد آور و سم شناسی داروئی و تشخیص خواص و اثرات داروها

۴

بررسی و ارزیابی فرآورده های بیولوژیک

بررسی و ارزیابی و قیمت گذاری و اظهار نظر در مورد فرآورده های بیولوژیک واکسن ها ، سرم ها ، محصولات حاصل از تخمیر ، داروهای هموپاتی

۵

تعیین حق الامتیاز و پروانه داروخانه ها

بررسی قیمت گذاری ، تعیین ارزش و اظهار نظر در امور داروخانه ها و محل نگهداری دارو ، لوازم بهداشتی و آرایشی و تعیین ارزش پروانه ها

۶

رسیدگی به امرو فنی و تخصصی داروخانه ها

رسیدگی به اختلافات فی مابین صاحبان داروخانه ها و مدیران فنی داروخانه ها و بهداشت و ضوابط و مقررات داروخانه داری

*

تجزیه مواد غذایی و آشامیدنی و امور داروئی و آرایشی، علوم آزمایشگاهی و بالینی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات داخلی

رسیدگی کیفی به قراردادهای تجاری داخلی

۱-۲

رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی صادرات و واردات

رسیدگی کیفی به قراردادهای تجاری و واردات و صادرات کالا و خدمات

۱-۳

رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات بین المللی

رسیدگی کیفی به قراردادهای تجاری و وراردات و صادرات کالا و خدمات

۱-۴

رسیدگی به اختلاف ناشی از نحوه عملکرد شرکتهای بازرسی کالا و شرکتهای خدماتی در قراردادهای داخلی و خارجی

به شرح عنوان صلاحیت

۱-۵

رسیدگی به اختلافات بازرگانی و تجاری مربوط به قراردادهای : بیع متقابل (buy back) فایننس (finance) ساخت ، بهره برداری ، و انتقال مهندسی تدارکات و اجرا کلید در دست و نظایر آنها

به شرح عنوان صلاحیت

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی

اظهار نظر در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در بیمه آتش سوزی و طخرهای تبعی شامل سیل و زلزله و طوفان و ... و نیز مسوولیتهای مترتب بر آن

۱-۲

بیمه های باربری

اظهار نظر در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در هر یک از انواع بیمه باربری دریایی زمینی ، و هوائی و موولیت متصدیان حمل کالا زیان همگانی و امور مرتبط دیگر

۱-۳

بیمه های اتومبیل

اظهار نظر در مسائل مرتبط با بیمه بدنه و بیمه مسوولیت انواع خودرو ، تعهدات بیمه گر در مورد زیانهای مالی و جانی وارد به سرنشین خودرو یا اشخاص ثابت

۱-۴

بیمه های مهندسی ، کشتی ، هواپیما

اظهار نظر در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های تمام خطر مقاطعه کاری ، تمام خطر نصب ، شکست ماشین و مسوولیت های مترتب بر آنها و بیمه های بدنه و مسوولیت کشتی و هواپیما

۱-۵

بیمه های مسوولیتهای حرف مختلف

اظهار نظر در مسائل مرتبط با بیمه های مسوولیت مستقل از قبیل مسوولیت کارفرما در مقابل کارگران ، مسوولیت های حرفه ای پزشکان ، مهندسین و کارشناسان ، وکلا و حسابداران و حسابرسان و بیمه موجودی صندوق و دیگر

۱-۶

بیمه های عمر و حوادث و درمان

اظهار نظر در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در هر یک از انواع بیمه های عمر و پس انداز و حوادث و بیماری و بیمه های تامین اجتماعی ، اعم از بیمه های انفرادی یا گروهی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

تعیین نفقه زوجه و اقارب

شامل هزینه های متعارف زندگی زوجه با لحاظ شئونات و هزینه متعارف زندگی اقارب در حد استطاعت مالی منفق به نحوی که خود در عسرت قرار نگیرد

۱-۲

تعیین مهرالمثل و مهر المتعه

مبلغی که در صورت عدم تعیین مهریه در هنگاه عقد با لحاظط اماثل و اقارن زوجه بعنوان مهریه زوجه تعیین میشود .

۱-۳

تعیین اجرت المثل زوجه

مبلغی بابت خدماتی که زن در طول زندگی مشترک زناشوئی بدون قصد تبرع در منزل شوهر خود انجام داده است

۱-۴

تعیین ارش البکاره

مبلغی که در صورت ازاله بکارت دوشیزه با ارتکاب جرم تعیین می شود و مرتکب ملزم به پرداخت آن است

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

رسیدگی به چگونگی نگهداری حسابها و عملکرد واحدهای مذکور از جهت تشخیص در آمد و هزینه ها با توجه به اساسنامه اشخاص حقوقی و یا اهداف و برنامه های پیش بینی شده اشخاص حقیقی

۱-۲

حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، از جمله بنیادها ، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

رسیدگی به نحوه نگهداری حسابها و عملکرد مالی موسسات و نهادهای مذکور با توجه به اساسنامه ، اهداف و مصوبات مجامع آنها در چارچوب مقررات مربوط به دریافت ها ، پرداخت ها ، در آمد ها و هزینه های این نهادها می باشد.

۱-۳

حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی

رسیدگی به عملکرد بودجه پیشنهادی ، بودجه مصوب ، تخصیص اعتبارات و تطبیق بودجه با اعتبارات مصرفی و قوانین و مقررات مربوط به آنها

۱-۴

حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

رسیدگی به صورتهای مالی سالانه شامل قیمت تمام شده محصولات تولیدی ، ترازنامه ، سود و زیان با توجه به عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی مورد نظر و با نظر گرفتن مقررات و مصوبات موضوعه در واحدهای صنعتی یا تولیدی مربوط و بررسی قیمت تمام شده محصولات تولیدی.

۱-۵

حسابرسی امور مالیاتی

رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی ، مالیات ابرازی و منشاء محاسبات مالیاتی مربوط به امور موسسات خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی و صنعتی و سایر موسسات مشمول مالیات اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

۱-۶

حسابرسی بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری

رسیدگی به صورتهای مالی شامل ترازنامه ، سود و زیان آور و سایر امور مالی این موسسات با توجه به اساسنامه ، مصوبات مجامع و هیئت مدیره با درنظر گرفتن مقررات مربوط به آنها

۱-۷

حسابرسی امور بورس

تطبیق مقرات سازمان بورس و شرکت بورس با موضوع و پذیرش شرکتها و مکانیزم خرید و فروش و مطابقت با مقررات مالی ، مالیاتی ، تجاری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

۱-۸

ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی

تجزیه و تحلیل و بررسی صورتهای مالی ، قوانین و مقررات مختلف مالیاتی ، تجاری ، امور بازرگانی و اقتصادی و رعایت اصول و موازین حسابداری و حسابرسی و مقررات مربوط به منظور ارزیابی سهام

۱-۹

ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی

تجزیه و تحلیل و بررسی صورتهای مالی ، قوانین و مقررات مختلف مالیاتی ، تجاری ، امور تولیدی (فرآیندهای تولید) و اقتصادی و رعایت اصول و موازین حسابداری و حسابرسی جهت ارزیابی سهام مذکور

۱-۱۰

ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، قوانین و مقررات مختلف بانکی ، مالیاتی ، تجاری و اقتصادی و رعایت اصول و موازین حسابداری و حسابرسی جهت ارزیابی مذکور

*

حسابداری و حسابرسی

 

*

حسابداری و حسابرسی موسسات حقیقی و حقوقی و بانکداری و امور ارزی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-

بررسی اختلافات ناشی از ارائه خدمات بانکها و موسسات اعتباری

 

۲-

بررسی صحت تخصیص منابع سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات و جایزه حسابهای مذکور

 

۳-

بررسی عملکرد قراردادهای اعتباری و تجهیز منابع و تطبیق با عقود اسلامی و تخصیص آن .

 

۱-۱

بررسی رعایت نسبتهای لازم الرعایه در بانکها و موسسات اعتباری

رسیدگی به اختلافات پیش آمده به علت خدماتی که بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات میبایت ارایه نمایند .

۱-۲

بررسی صحت تخصیص منابع سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات و جایزه حسابهای مذکور .

رسیدگی به حساب سپرده های قرض الحسنه و نحوه تخصیص آن و اطمینان از صحت مقایسه سهم جایزه حسابهای مذکور و کفایت ذخایر لازم .

۱-۳

بررسی عملکرد قراردادهای اعتباری و تجهیز منابع و تطبیق با عقود اسلامی و تخصیص آن

رسیدگی به قراردادهای نسهیلات ، محاسبات سهم سود ، رعایت شرایط قرارداد و اخذ تضمین ها ، وثایق و تضمین وثایق مازاد

۱-۴

بررسی رعایت نسبت های لازم الرعایه در بانکها و موسسات اعتباری

رسیدگی به نسبت های تخصیص منابع شامل سهم تخصیصی به دارایی های ثابت ، سرمایه گذاری ها ، نسهیلات ، عقود معین و نیز کفایت ذخایر و نسبت کفایت سرمایه

۱-۵

بررسی مدیریت ریسک و رتبه سنجی متقاضیان تسهیلات

اظهار نظر در مورد رتبه اعتباری متقاضیان تسهیلات ، تعیین نرخ سود با توجه به شرایط اعتباری وثایق مشتری ، تعیین ظریفیت استقراض ، ریسک سنجی و پیشنهاد روش های انتقال ، کاهش مدیریت ریسک

۱-۶

بررسی مراحل صدور اوراق در بورس و اختلافات ناشی از تصمیمات مدیریت بورس

بررسی رعایت مقررات صدور اوراق بهادر در بورس و صحت و درستی اطلاعات ارائه شده توسط ناشر ، متعهد پذیره نویس ، بازار گردان و دیگر ارکان انتشار اظهار نظر در مورد اختلافات فی مابین

۱-۷

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و صحت انجام معاملات در بورس مختلف

رسیدگی به رعایت مقررات مربوط به انجام معاملات سرمایه گذاری ، رعیت قراردادهای سبدگردانی ، رعایت شرایط امیدنامه و اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری ، اظهار نظر در خصوص عملکرد صندوق سرمایه گذاری مدیران سرمایه گذاری

۱-۸

بررسی انجام تعهدات و اختلافات بین عوامل بورس

رسیدگی به رعایت مقررات و ضوابط توسط بورس ها ( اوراق بهادر ، کالا ، انرژی و فرابوری ایران ) ، کارگزاران ، ناشران ، عرضه کنندگان کالا و انرژی

۱-۹

بررسی صحت محاسبه سود قطعی و حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری

رسیدگی به حساب سپرده های سرمایه گذاری ، سود علی الحساب پرداختی و تعیین سود قطعی و نیز حق الوکاله بانکها و موسسات اعتباری

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

بررسی خدمات حمل و نقل دریائی

ارزیابی و تعیین حدود مسوولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی دریائی ناشی از قراردادها ،اسناد ، قوانین و مقررات رویه ها و عرف بین المللی خمل و نقل دریائی

۱-۲

بررسی خدمات حمل و نقل هوائی

ارزیابی و تعیین حدود مسوولیتهای عموامل حمل و نقل بین المللی هوائی ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات ، رویه ها و عرف بین المللی حمل و نقل هوائی

۱-۳

بررسی خدمات حمل و نقل جاده ای

ارزیابی و تعیین حدود مسوولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی جاده ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات ، رویه ها و عرف بین المللی حمل و نقل جاده ای

۱-۴

بررسی خدمات حمل و نقل ریلی

ارزیابی و تعیین حدود مسوولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی ریلی ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات ، رویه ها و عرف بین المللی حمل و نقل ریلی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

 

۲

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء

 

۳

اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

 

۴

ارزیابی وسائل نقلیه موتوری زمینی

 

۵

تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

 

۱

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

صلاحیت مهندسین مکانیک

۲

تعیین خسارت تعمیرگاهی

 

۳

اجرت المثل و اجاره بهاء

 

*

تعیین میزان خسارت ماشین های سنگین

 

*

ارزیابی و مکانیکی ماشین آلات کشاورزی

 

*

ارزیابی خسارت وارده بر وسائط نقلیه موتوری و ارزیابی ماشین آلات صنعتی کارخانجات

 

*

تشخیص اصالت خودرو

 

*

شماره موتور شاسی

 

*

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

 

*

تعیین میزان خسارت وارده به وسائط نقلیه موتوری زمینی

 

*

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

 

*

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی سبک و سنگین

 

*

تعیین نوع خسارت

 

*

رسیدگی به تصادفات رانندگی

 

۱-۱

رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی و امور گواهینامه

۱- نمره منفی تخلفات در جهت ابطال گواهینامه
۲- تطبیق زمان ، مکان ، نوع وسیله نقلیه با نوع تخلف .
۳- بررسی صحت اخطاریه و برگ جریمه .

۱-۲

رسیدگی به صحت جریان امور شماره گذاری (احراز مالکیت - احراز اصالت - تغییر وضعیت - تغییر کاربری)

۱- صحت جریان اولیه شماره گذاری در خصوص اتومبیلهای دوقلو و سه قلو
۲- تغییر وضعیت وسایل نقلیه .
۳- تغییر کاربری وسایل نقلیه .

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

ارزیابی لکوموتیوهای دیزلی و واگنهای راه آهن

 

۱-۲

ارزیابی لکوموتیوهای برقی و واگن های راه آهن

 

۱-۳

بررسی سوانح ریلی

برخورد وسائط نقلیه ریلی با وسائط نقلیه جاده های ، اشخاص در حریم راه آهن و ایستگاهها و برخورد وسائط نقلیه ریلی با وسائط نقلیه ریلی ، فرار قطار و خروج قطار و وسائط نقلیه ریلی از خط .

۱-۴

رسیدگی به ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی

ارزیابی خسارت وارده به خطوط ریلی و پل ، بالاست ، تراورس ، ریل ، سوزت و متعلقات ریل و بررسی معایب آنها .

۱-۵

رسیدگی به ارزیابی سیستمهای کنترلی ریلی

شامل کنترلهای محلی و از راه دور

۱-۶

رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی زیرزمینی (مترو)

 

۱-۷

رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط .

رسیدگی به اختلافات دعاوی کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی .

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات

رسیدگی و اظهار نظر به علل تصدفات بین دو یا چند شناور با هم یا با سایر تجهیزات ، تاسیسات بندری و دریایی از قبیل ایستگاههای راهنمایی و اسکله های ثابت یا شناور و تعیین مسئولیت های در سوانح و بررسی کلیه اتفاقات و حوادث مربوط به عملیات غواصی

۱-۲

رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت بیشتر از ۳۰۰۰ کیلووات

رسیدگی و اظهار نظر به علل تصدفات بین دو یا چند شناور با هم یا با سایر تجهیزات ، تاسیسات بندری و دریایی از قبیل ایستگاههای راهنمایی و اسکله های ثابت یا شناور و تعیین مسئولیت های در سوانح و بررسی کلیه اتفاقات و حوادث مربوط به عملیات غواصی

۱-۳

تشخیص و بررسی و ارزیابی کشتیها با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات

ارزیابی تجهیزات برقی - مکانیکی - الکترونیکی - مخابراتی و سازه کشتی و کشتی

۱-۴

تشخیص و بررسی و ارزیابی کشتیها با قدرت بیشتر از ۳۰۰۰ کیلووات

ارزیابی تجهیزات برقی - مکانیکی - الکترونیکی - مخابراتی و سازه کشتی و کشتی

۱-۵

رسیدگی به خسارت وارده به تجهیزات فنی شناورها و ارزیابی آنها با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات

بررسی و اظهار نظر به اشکالات فنی موتورها ، ژنراتورها ، سایر ماشین آلات و تجهیزات فنی عرشه شناورها و همچنین کشف علل خسارات وارده به آنها ارائه دلایل و استدلالهای لازم به نحوه کار تجهیزات فنی و تعیین میزان خسارت وارده

۱-۶

رسیدگی به خسارات وارده به تجهیزات فنی شناورها و ارزیابی آنها با قدرت بیشتر از ۳۰۰۰ کیلووات

ررسی و اظهار نظر به اشکالات فنی موتورها ، ژنراتورها ، سایر ماشین آلات و تجهیزات فنی عرشه شناورها و همچنین کشف علل خسارات وارده به آنها ارائه دلایل و استدلالهای لازم به نحوه کار تجهیزات فنی و تعیین میزان خسارت وارده

۱-۷

بررسی ساخت شناور و تعیین خسارت ناشی از نقص موجود در طراحی

بررسی و اظهار نظر در مورد ساختمان کشتی و سکوهای شناور ، فانوسها و فارهای دریایی و همچین اظهار نظر به علل خسارت وارده به آنها و تعیین مقصر و برآورد علل و دلایلی که باعث نقص و یا تخریب آنها شده است .

۱-۸

بررسی و تشخیص نحوه استقرار و نگهداری کالا در کشتی و تعیین عوامل ایجاد خسارات مترتبه

بررسی و اظهار نظر در مورد چگونگی استقرار و شیوه حمل کالا و نحوه بارگیری و بسته بندی کالا و تعیین عوامل ایجاد خسارات .

۱-۱

رسیدگی به سوان و حوادث دریائی و شرایط کار در دریا و روی کشتی تا ظریفیت ۵۰۰ تن ناخالص

رسیدگی به کلیه سوانح و حوادث دریائی با توجه به ضوابط و مقررات

۱-۲

رسیدگی به خسارت وارده به بدنه کشتی و تجهیزات کشتی تا قدرت ۷۵۰ کیلووات

رسیدگی و تعیین خسارت وارده به کشتی و تجهیزات آن

۱-۳

رسیدگی و تعیین علل و مسببین و میزان خسارت در عملیات زیرآبی به تجهیزات و نفرات تا عمق ۳۰ متر

رسیدگی به حوادث زیر دریا که منجر به خسارت تجهیزات و افراد شده باد تا عمق ۳۰ متر

۱-۴

رسیدگی به وقایع مرتبط با آلودگی ناشی از کشتیها ، پوشش حمایتی ، حقوق دریائی

رسیدگی به مسائل آلودگی و پوشش های حمایتی دریائی و حقوق

۱-۵

ارزیابی انواع شناروها و لایروبها تا ظرفیت نا خالص ۳۰۰۰ تن

تعیین ارزش انواع شناورها تا ظریفیت نا خالص ۳۰۰۰ تن

۱-۶

ارزیابی انواع شناورها و لایروبها با ظرفیت بالاتر ۳۰۰۰ تن نا خالص

تعیین ارزش انواع شناورها و لایروبها با ظرفیت بالاتر از ۳۰۰۰ تن نا خالص

۱-۷

رسیدگی اختلافات طراحی و ساخت و ارزیابی انواع شناورها تا قدرت موتور ۳۰۰۰ کیلووات

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

رسسیدگی به اقداماتثبتی از بدو شماه گذاری و توزیع اظهار نامه و مراحل ثبتی و انتشار آگهی ها و تحدید حدود و تفکیک و سایر اقدامات تا مرحله صدور سند مالکیت و بعد از آن

2-

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

رسیدگی بنحوه تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضاء و ازدواج و طلاق و بررسی مدارک و مستندات مربوطه و تشخیص مطابقت اسناد با مقررات و نیز احراز صحت عملیات اجرای مفاد اسناد رسمی.

3-

تشخیص حدود ثبتی املاک

تطبیق حدود مشخصات ملک ، مندرج د اسناد و سوابق ثبتی ، با وضعیت ملک در طبیعت و تشخیص آن یا تشخیص اختلافات و مغایرتها اعم از تجاز ، تداخل و تعارض در املاک و دیگر موارد ارجاعی از محاکم قضائی و سایر مراجع

4-

پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوائی

تطبیق مشخصات ملک اعم از پلاک ثبتی ، مساحت و حدود و پیاده نمودن آن بر روی زمین و نقشه هوائی و تطبیق مشخصات ثبتی با عوارضموجود در طبیعت.

5-

ارزیابی املاک موضوع مواد 147-148 اصلاحی قانون ثبت

تعیین بهای زمین هائی که در اجرای مقررات مواد 147-148 اصلاحی قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت شده.
تبصره : در صورتی که در این زمینی ها ساختمانهای مسکونی متعارف وجود داشته باشد ارزیابی آن منحصرا نیز جز صلاحیت بند 5 خواهد بود

6-

رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک

رسیدگی به صحت عملیات افراز املاک و تطبیق آن با قوانین افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و آئین نامه اجرائی آن و نیز مقررات تملک آپارتمانها و سایر قوانین و مقررات مربوطه.

*

امور ثبتی اسناد و املاک

 

*

ارزیابی ساختمانهای متعارف

 

*

ارزیابی املاک

 

*

پیاده کردن محدوده املاک

 

*

ارزیابی املاک موضوع قانون و آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای دارائی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)

-

2-1

تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن

-

3-1

بررسی انطباق طرح های تفکیک و افراز اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی

-

4-1

بررسی انطباق طرح های تفکیک و افراز ساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازی

-

5-1

بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح و توسعه شهری

-

6-1

بررسی انطباق شهری ساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازی

از قبیل میزان تراکم ، سطح اشغال ، تعداد طبقات و سایر مشخصات ساختمان.

7-1

بررسی میزان خسارات ناشی از اجرای ساختمانهای مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی به املاک پیرامون آنها

از قبیل مشرفیت ، سایه اندازی ، دید و منظر ، بر و کف ، تراکم و . . .

8-1

بررسی سوابق کسبی و نحوه استفاده از ساختمانها

-

9-1

بررسی و انطباق میزان عوارض تفکیک ، افراز و تغییر کاربری اراضی شهری و ساختمانها با قوانین و مقررات و مصوبات مربوطه

ار قبیل عوارض صدور پروانه ، گواهی پایان کار ساختمان ، ارزش افزوده ، حق مرغوبیت ، حق مشرفیت ، پذیره ، تبدیل یک واحد به چند واحد و . . .

10-1

بررسی و اظهار نظر در مورد روند تهیه و انطباق و تصویب برنامه ها و طرح های توسعه شهری و شهرسازی با شرح خدمات و قوانین و مقررات و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و برآورد هزینه آنها

شامل طرح های جامع و تفصیلی شهری ، طرح های شهری و روستائی ، طرح های ساختاری-راهبردی ، طرح های تفصیلی پایه ، موشعی و موضوعی ، طرح های بهسازی ، نوسازی و مرمت بافت های شهری ، طرح های آماده سازی توسعه های جدید در شهرها ، طرح های ویژه ، طراحی فضای شهری ، طراحی شهرکهای (مسکونی ، صنعتی ، توریستی و سایر شهرکها ) و شهرهای جدید ، طرح های جدید ، طرح های توسعه و عمران (جامع) شهرستان (ناحیه ای )، طرح های مجموعه های شهری ، طرح های سامان دهی فضا و سکونتگاههای روستائی ، طرح کالبری ملی و منطقه ای ، طرح آزمایش سرزمین و ...

11-1

بررسی و اظهار نظر در خصوص اسناد طرح های توسعه شهری

از قبیل نقشه استفاده ازاراضی ، شبکه ارتباطی ، محدوده قانونی و حریم شهرها ، ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی و ...

12-1

بررسی و اظهار نظر در خصوص مکان یابی انواع خدمات و فضا های شهری

-

13-1

رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان ، مهندسان مشاور و پیمانکاران تهیه کننده طرح های توسعه شهری و شهرسازی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

الف - 1

تعیین و تشریح وضعیت

 

الف-2

تطبیق وضعیت

 

الف-3

متره و برآورد

 

الف -4

رسیدگی صورت کارکرد

 

الف-5

تشخیص حسن انجام کار؛ تعیین علت و میزان خسارات

 

الف-6

ارزیابی اراضی مسکونی

 

الف-7

ارزیابی املاک مسکونی

پیش نیاز: داشتن صلاحیتهای ردیفهای (الف-3)و (الف-6)
تبصره :(1) کسانیکه دارای صلاحیت ارزیابی ساختمان های متعارف بوده اند کماکان بهمان صورت حفظ می شود.
تبصره : (2) کمیسیون های تشخیص صلاحیت در صورت احراز صلاحیت علمی و تجربی متقاضی می توانند الف 7 را همزمان با الف 6 و الف 3 اعطا نمایند.

الف-8

اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی

پیش نیاز : داشتن صلاحیت ردیف (الف - 7)

الف-9

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

پیش نیاز: داشتن صلاحیت ردیف (الف-8)
تبصره : (1) همزمان با اعطاء این صلاحیت پسوند مسکونی از صلاحیتهای ارزیابی و اجاره بهاء و اجرت المثل حذف می شود.

الف-10

رسیدگی به اختلافات کارفرما ، مشاور و پیمانکار

شرایط احراز : طبق ضوابط و مقررات ضمیمه

الف-11

افراز

پیش نیاز: داشتن حداقل 5 سال سابقه کارشناسی و دارا بودن صلاحیتهای :
-ارزیابی اراضی مسکونی و املاک مسکونی.
- سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
- دارا بودن شرایط احراز صلاحیت تشخیص حدود ثبتی.

الف -12

تشخیص اراضی دائر ، بایر و موات (ساختمان)

پیش نیاز : داشتن صلاحیت الف -7 و بهمراه کارشناس امور ثبتی.

ب-1

امور فنی راه ، راه آهن ، و باند فرودگاه

 

ب-2

امور فنی تونل ، پناهگاه و مترو

 

ب-3

امور فنی سد سازی و تاسیسات انتقال آب

 

ب-4

امور فنی سازه های دریائی و تاسیسات ساحلی

 

ب-5

امور فنی مصالح ساختمانی : فولاد ، بتن ، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی

 

ب-6

مکانیک خاک و پی سازی

 

ب-7

محاسبات فنی ساختمان

 

ب-8

محاسبات فنی ساختمان های ویژه (سد ، تونل ، پل ، اسکله ، برج آب)

 

ب-9

انطباق ساختمان با طرح های مصوب معماری

 

ب-10

بررسی و اظهار نظر در استانداردهای معماری در ساختمان

 

*

ارزیابی ساختمانها

 

*

ارزیابی اراضی غیرمزروعی، شهری

 

*

امور مربوط به ابنیه فنی و تعیین خسارت آنها

 

*

تشخیص حدود ثبتی

 

*

اختلافات ملکی

 

*

نفقه و کسوه

 

*

تطبیق حدود ثبتی

 

*

تفکیک اراضی

 

*

ارزیابی ساختمان ها اعم از بتن آرمه و فلزی و متعارف

 

*

ارزیابی مصالح ساختمانی

 

*

امور راهسازی و پلسازی

 

*

نقشه برداری

 

*

آسفالت

 

*

تشخیص حسن انجام کار

 

*

تشخیص و تطبیق حدود ثبتی

 

*

برآورد مصالح و مخارج

 

*

تفکیک و تشخیص حدود ثبتی

 

*

کارهای آبی و تاسیسات وابسته ( فقط از نظر ساختمان هیدرولیکی )

 

*

سازه های آبی و تجهیزات هیدرومکانیکی و هیدرولیکی مربوطه

 

*

تعیین و تشخیص حدود ثبتی

 

*

برآورد مصالح پایکار

 

*

شهرسازی

 

*

معماری و شهرسازی ( شکایات مطروحه در دادگستری ها بر علیه شهرداری ها از ریق شهروندان در مورد مسائل مربوط به پیاده کردن طرح های هادی جامع و تفصیلی )

 

*

امور فنی سدسازی و تاسیسات انتقال آب

 

*

تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

 

*

ارزیابی ساختمانهای متعارف مسکونی

 

*

تعیین میزان خسارت و تعمیرات

 

*

تعیین میزان خسارت وارده به ساختمانهای مسکونی

 

*

ارزیابی ساختمانهای قدیمی

 

*

تعیین و تشریح وضعیت برای تامین دلیل

 

*

ارزیابی اراضی مسکونی، غیرمسکونی

 

*

امور مربوط به راهسازی و پلسازی و آسفالت

 

1 ) الف -10

رسیدگی به اختلافات کارفرما ، مشاور و پیمانکار ( رتبه 1)

 

2) الف 10

رسیدگی به اختلافات کارفرما ، مشاور و پیمانکار ( رتبه 2)

 

3) الف 10

رسیدگی به اختلافات کارفرما ، مشاور و پیمانکار ( رتبه 3 )

 

#

تطبیق وضعیت ( با : نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و ...)

 

#

ارزیابی اراضی ( مسکونی ، غیرمزروعی )

 

*

تعیین مقادیر و برآورد هزینه ساختمان

 

*

ارزیابی واحدها و ساختمانهای مسکونی

 

*

برآورد هزینه تعمیرات و میزان خسارات وارده

 

*

ارزیابی اراضی غیرمزروعی

 

*

تطبیق وضعیت ( با نقشه ، قرارداد ، ضوابط ، مقررات و قدمت )

 

*

اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک

 

*

تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات

 

الف - 11

تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

ندارد

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) تزئینات و معماری داخلی ساختمان

-

1-2

تطبیق وضعیت با (نقشه ، قرارداد ، ضوابط ، مقررات ، قدمت ، نوع) مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان

-

1-3

تعیین علت بروز و میزان خسارت وارده به تزئینات و معماری داخلی ساختمان

-

1-4

تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و حسن انجام کار تزئینات و معماری داخلی ساختمان

-

1-5

رسیدگی و ارزیابی تزئینات و معماری داخلی ساختمان های ویژه

-

1-6

تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرا و برآورد هزینه تعمیرات مربوط به قراردادهای تزئینات و معماری داخلی ساختمان

-

1-7

رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

بررسی و مقایسه طرح های مصوب ترافیکی و حل و نقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط

بررسی و ارزیابی طرح های مطالعاتی در زمینه احداث ، توسعه ، بهسازی ، بهره برداری و نگهداری راه ها ، راه آهن ، بنادر و فرودگاها.
- بررسی و ارزیابی مطالعات ترافیکی و حمل و نقل طرح های جامع ، تفصیلی و توسعه شهری و طرح های ساماندهی ، نوسازی و بهسازی بافت های شهری.
- بررسی و ارزیابی مطالعات عوارض سنجی ترافیکی ناشی از احداث و یا تغییر انواع کاربری ها شامل بنا های شهری اعم از کاربری های مسکونی ، اداری ، تجاری ، خدماتی ، بهداشتی و درمانی ، آموزشی و ... بر وضعیت عبور و مرور ، پارکینگ و ...
- بررسی و ارزیابی مطالعات تحلیل ترافیک و سطح خدمت شامل تردد ، سرعت ، چگالی، مدل های اساسی جریان ترافیک ، مدل های تردد ترافیک ، تحلیل تردد ، تحلیل ترافیکی در گلوگاهای راه، تحلیل ترافیک در تقاطع ها، تحلیل سطح خدمت راهها، تعیین سرعت آزاد تردد ، تعیین نرخ تردد خدمت راه ها و حجم ترافیکی طراحی.
- بررسی و ارزیابی مطالعات طراحی و اصلاح هندسی انواع تقاطع های چراغ دار ، میادین ، و تقاطع های غیر همسطح.
- بررسی و ارزیابی نطالعات اقتصادی و زیست محیطی طرح های حمل و نقل.
- بررسی و ارزیابی مطالعت احداث و مدیریت انواع پارکینگ ها ، شمال پارکینگهای حاشیه ای و غیر حاشیه ای اعم از عمومی ، خصوصی ، طبقاتی ، مکانیکی و . . .
- بررسی و ارزیابی مطالعات مناسب سازی محیط برای تردد معلولین ، شامل معابر ، پیاده روها ، اماکن و ابنیه مختلف.
- بررسی ، ارزیابی و مقایسه ضوابط ، معیارها ، استاندردها و دستورالعملهای بخش حمل و نقل.

1-2

بررسی طرح های راه ها ، راه آهن ، بنادر و فرودگاه ها از نظر ترافیکی

-بررسی و ارزیابی طراحی هندسی انواع راه های درون و برون شهری و راه آهن شامل مقاطع عرضی ، تعداد خطوط عبوری ف عرض شانه راه ، حفاظ میانی ، پیاده رو ، فضای سبز ، شیب ترانشه ها و شیروانی ها ، قوس های افقی و عمودی ، شیب های طولی و عرضی ، مسافت دید افقی و عمودی ، مسافت سبقت ، تقاطع ها و حریم راه ها.
- بررسی و ارزیابی زیرسازی و روسازی انواع راه ها و راه آهن شامل طراحی و ارزیابی وضعیت زیرسازی و روسازی ، مصالح به کار رفته ، مدیریت روسازی ، خرابی روسازی و آسفالت روبه راه.
- بررسی و ارزیابی زهکشی انواع راه ها شامل زهکشی ، شیب بندی ، کانال ها ، آبرو ها و ...
- بررسی و ارزیابی وضعیت جدول گذاری ، پیاده رو سازی و کف سازی
- بررسی و ارزیابی انواع تسهیلات پارکینگی ایجاد شده شامل پارکینگهای حاشیه ای و غیر حاشیه ای
- بررسی و ارزیابی کیفیت مصالح به کار گرفته شده در ایجاد زیر بناهای حمل و نقل.
- بررسی و ارزیابی طرح های اجرای فرودگاهی شامی ترمینال ، باند فرودگاه و تسهیلات و تجهیزات جانبی.
- بررسی و ارزیابی طرح های اجرایی بنادر .
- بررسی وارزیابی روش های ساختمان ، نگهداری و بهره برداری از راه ها ، راه آهن ، بنادر و فرودگاهها.

1-3

بررسی علائم ترافیکی

- بررسی و ارزیابی علائم عمودی شامل انواع تابلو های هشدار دهنده ، اطلاع رسانی ، انتظامی ، و پیام متغیر اعم از تطبیق با استانداردها ، مصالح مصرف شده ، جانمایی ، تعمیر و نگهداری ، عمر مفید ...
- بررسی و ارزیابی علائم افقی شامل انواع خط کشی ها در معابر درون و برون شهری اعم از تطبیق با استاندارد ها ، مصالح مصرف شده ، عمر مفید و ...

1-4

بررسی علل حوادث و سوانح بخش حمل و نقل در موارد مرتبط با سامانه های حمل و نقل شامل زیرساخت ها ، سیستم های کنترل و تجهیزات ایمنی و بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و سوانح در بخش های حمل و نقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی از نظر ترافیک

- بررسی علل حوادث و سوانح در بخش حمل و نقل شامل بررسی و ارزیابی زیرساخت های حمل و نقل ، عملکرد جاده ای وسایل نقلیه ، سیستم های کنترل ، تجهیزات ایمنی ، علائم افق و عمودی و مبلمان خیابانی بر اساس ضوابط ، معیارها و استانداردهای ایمنی .
- بررسی و ارزیابی تجهیزات ایمنی شامل حفاظ های ایمنی ، ضربه گیر های ایمنی ، گاباریت یا وسیله کنترل ارتفاع مجاز ، سرعت گیر ، جدا کننده ها ، انواع چشم گربه ای ها ، گل میخ ها و علائم ایمنی.
- بررسی و ارزیابیرعایت ضوابط ایمنی در کار توسط پیمانکاران و مجریان طرح ها.
- بررسی و ارزیابی روشنایی شامل کمیت ، کیفیت و مکان یابی.
- بررسی و ارزیابی طرح های آرم سازی ترافیک شامی طرح های کاهش سرعت ، محدود سازی ترافیک خودرو ، دروازه ها و راه بندها ، کاهش عرض سواره رو و ...
- بررسی و ارزیابی نقش تبلیغات حاشیه ای در ایمنی تردد.
- بررسی و ارزیابی ضوابط و استاندارد های اسمنی و قوانین و مقررات راهنمایی ئ رانندگی در ارتباط با مسائل ایمنی.

1-5

بررسی سیستم های هوشمند وسایل کنترل ترافیک

- بررسی و ارزیابی انواع چراغ های راهنمایی شامل نوع ، زمان بندی ، فازبندی ، محل نصب و درستی عملکرد اعم از زمان ثابت ، هوشمند ، چشمک زن و چراغ عابر پیاده.
- بررسی و ارزیابی انواع تابلو های متغیر خبری شامل محل نصب ، درستی عملکرد.
- بررسی و ارزیابی انواع سیستم های هوشمند حمل و نقل شامل سیستم های مکان یاب ، راهیاب ، تشخیص سرعت ، کنترل سرعت ، ثبت تخلفات و ...
- بررسی و ارزیابی سیستم های کنترل ترافیک شامل دوربین های کنترل ترافیک ، مراکز کنترل ترافیک ، سیستم های ثبت تخلفات و ...

1-6

بررسی طرح های مدیریت ترافیک

- بررسی و ارزیابی طرح محدودیت های ترافیکی شامل محدوده طرح ترافیک ، زوج و فرد ، مدیریت پارکینگ و ...
- بررسی و ارزیابی طرح های کاهش تقاضای سفر شامل تغییر ساعت کاری ، متغیر کاری و دور کاری ، ارائه خدمات الکترونیکی ، تمرکز زدایی ، ارائه خدمات در سطح محلات ، اطلاع رسانی و ...
- بررسی و ارزیابی طرح های توزیع زمانی و جهتی ترافیک
- بررسی و ارزیابی اعمال قوانین و مقررات خاص شامل یک طرفه کردن معابر ، ایجاد محدودیت های توقف و ...

1-7

بررسی طرح های ساخت ، توسعه ، بهینه سازی و بهره برداری از شبکه های حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس رانی ، مترو ، تاکسیرانی و قطار شهری از نظر ترافیکی

- بررسی و ارزیابی انواع سامانه های حمل و نقل عمومی شامل معیارهای انتخاب ، تطبیق با معیارها و استانداردها ، ظرفیت ، ناوگان ، هزینه ها و ...
- بررسی و ارزیابی مسیر ، ایستگاه ها و پایانه ها ، دسترسی مسافران و طرح های شبکه و تجهیزات و تاسیسات جانبی مورد نیاز.
- بررسی و ارزیابی مدیریت سیستم شامل کیفیت ارائه خدمات ، زمان بندی و ...
- بررسی و ارزیابی راحتی و ایمنی مسافر شامل سرعت ، رفاه مسافر ، نرخ کرایه و ایمنی تردد.
- بررسی و ارزیابی بر عملکرد ترافیک شهری.
- بررسی و ارزیابی عملکرد مسیرها و سرویس های ویژه شامل سستم های تندرو ، مسرهای ویژه.

1-8

بررسی طرح های مرتبط با عابران پیاده و دوچرخه سواران از نظر ترافیکی

- بررسی و ارزیابی پیاده رو ها شامل عرض ، روسازی ، موانع ، مبلمان شهری و ...
- بررسی و ارزیابی مسیرهای ویژه عابران پیاده و دوچرخه سواران.
- بررسی و ارزیابی انواع تقاطع ها شامل پل و روگذر و هم سطح.
- برررسی و ارزیابی چراغ های راهنمائی در ارتباط با عابران پیاده .
- بررسی و ارزیابی نحوه ورود ، خروج و تردد عابران پیاده به انواع کاربری ها و داخل کاربری ها.
- بررسی و ارزیابی ایمننی تردد عابران پیاده و دوچرخه سواران.
-بررسی و ارزیابی تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز دوچرخه سواران.

1-9

رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط.

-بررسی و اظهار نظر در موارد اختلاف فی مابین پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایاندر امور تخصصی مرتبط با مسائل حمل و نقل ترافیک.
-بررسی و اظهار نظر در موارد فسخ ، اتتقال ، خاتمه ، تمدید یا تغییر مدت قراردادهای پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مرتبط با مسائل حمل و نقل و ترافیک
- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با علل تاخیر در اجرای پروژه ها در امور تخصصی مرتبط با مسائل حمل و نقل و ترافیک.
- بررسی و اظهار نظر در مورد صورت وضعیت های قطعی و تعدیل های مربوط به پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مرتبط با مسائل حمل و نقل و ترافیک

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

بررسی و اظهار نظر درباره عوامل و مکان های آلوده و آلاینده های محیط زیست

تعیین منشاء و تشریح وضعیت در مورد انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی آب و فاضلاب ، آلودگی خاک ، آلودگی پسماند ، آلودگی هوا ، آلودگی صوت و ...

1-2

تطبیق وضعیت موجود پروژه با قراردادها و ضوابط و مقررات زیست محیطی

تطبیق وضعیت موجود با قراردادها شامل قراردادهای طراحی ، اجرا ، مدیریت پروژه (عامل چهارم) و نگهداری و بهره برداری سیستمهای پالایش ، کنترل و پایش انواع فرآیندهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی رفع آلودگی های زیست محیطی و ضوابط و مقررات زیست محیطی .

1-3

تعیین علت بروز ، تعیین شعاع اثر و میزان خسارت وارده به محیط زیست

شامل شناسایی منشاء انواع آلودگی های زیست محیطی (اعم از آلودگی آب و فاضلاب ، آلودگی خاک و پسماند ، آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و ...) و تعیین شعاع تاثیر آلودگی ها

1-4

رسیدگی به صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآیندهای تصفیه ، کنترل ، بازیافت ، پایش و دفع انواع آلودگی ها

رسیدگی به صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآیندهای تصفیه ، کنترل ، بازیافت ، پایش و دفع انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی آب و فاضلاب ، آلودگی خاک و پسماند ، آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و . . .

1-5

تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرایی و نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات پروژه های زیست محیطی

شامل تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرایی ، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات انواع پروژه های زیست محیطی شامل فرآیند های تصفیه ، کنترل ، بازیافت ، پایش و دفع انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی آب و فاضلاب ، آلودگی خاک و پسماند ، آلودگی هوا ، آلودگی صوت و ...

1-6

رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکاران ، مشاورین ، مدیریت پرژه (عامل چهارم) و کارفرمایان در مورد پروژه های زیست محیطی

شامل رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکاران ، مشاورین ، مدیریت پروژه (عامل چهارم) و کارفرمایان در مورد انواع پروژه های زیست محیطی شامل فرآیندهای تصفیه کنترل ، بازیافت ، پایش و دفع آلودگی های زیست محیطیاعم از آلودگی آب و فاضلاب ، آلودگی خاک و پسماند ، آلودگی هوا ، آلودگی صوت . ... در سه رتبه یک ، دو و سه

1-1

رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب

رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلابهای شهری ، روستایی و صنعتی

1-2

رسیدگی به فرآیندهای کنترل پسماندهای عادی صنعتی و خطرناک (ویژه)

رسیدگی به فرآیندهای کنترل پسماندهای عادی ، صنعتی و خطرناک (ویژه) شامل فرآیندهای تولید ، جمع آوری ، انتقال نگهداری و پردازش ، بازیافت ، دفع و سایر موارد مرتبط انواع پسماندهای شهری ، روستایی و خانگی

1-3

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی هوا

رسیدگی به فرآیندهای کنترل هوا شامل تولید آلاینده ها، کنترل ، اندازه گیری ، انتشار در محیط ، اثرات و سایر موارد مرتبط

1-4

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی صوتی

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی صوتی شامل تولید آلاینده ها ، کنترل ، اندازه گیری ، انتشار در محیط ، اثرات و سایر موارد مرتبط

1-5

رسیدگی به فرآینده های کنترل آلودگی خاک

رسیدگ به فرآیندهای کنترل آلودگی خاک شامل تعیین منبع ، نوع و میزان آلودگی ، انتقال و کنترل آیاینده های موجود در خاک و سایر موارد مرتبط

1-6

رسیدگی به فرآیند های کنترل آلودگی و کیفیت منابع آب اعم از منابع آب سطحی و رسوبات ، منابع آب زیرزمینی و رسوبات ساحلی و دریایی

رسیدگی به فرآیند های کنترل آلودگی و کیفیت منابع آب سطحی و رسوبات و منابع آب زیر زمینی و رسوبات ساحلی و دریایی شامل تعیین منبع ، نوع و میزان آلودگی ، انتقال و کنترل آلایندهای موجود در منابع آب سطحی

1-7

رسیدگی به موضوعات خاص زیست محیطی

بررسی و اظهار نظر در خصوص موضوعات زیست محیطی نظیر گرمایش جهانی ، باران اسیدی ، توسعه فناوری پاک ، تولید پاک تر ، بهره وری سیز ، تکنولوژی های پاک و سبز و سایر موارد مرتبط .

1-8

رسیدگی به امور تجارت آلودگی

رسیدگی به امور مرتبط با تجارت آلودگی در زمینه های آلاینده های آب ، هوا و خاک در مقیاس های ناحیه ای ، منطقه ای و ملی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-

تهیه نقشه رقومدار (توپو گرافی) به مقیاس 1:200

 

2-

تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک

 

3-

پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوائی

 

*

کنترل و تشریح وضعیت با زمین طبیعی برای تامین دلیل

 

*

بررسی و تائید نقشه های تهیه شده در مساحی و اظهارنظر در صحت و سقم مساحت تعیین شده

 

*

تعیین و تشریح وضعیت ( تامین دلیل )

 

*

تطبیق وضعیت ( با نقشه ، قرارداد، ضوابط، مقررات، قدمت ، نوع و... )

 

*

ارزیابی اراضی ( مسکونی غیرمزروعی )

 

*

ارزیابی ساختمان مسکونی متعارف

 

کد

 

عنوان صلاحیت

توضیحات

*

تشریع و اعلام وضعیت بناهای ارزشمند تاریخی و باستانی و فرهنگی